Over Stichting Mijn Lievelingsplek

Op 16 juli 2018 is de stichting Mijn Lievelingsplek opgericht.

Een samenwerkingsverband van meerdere kleinschalige campings, die er naar streven om in de toekomst meer Duitse gasten op hun campings te ontvangen.

Uit ons onderzoek is gebleken dat de Duitse gast veel in Zeeland verblijft, maar weinig te vinden is op minicampings. De oorzaak ligt in de onbekendheid. Kleinschalig kamperen is in Duitsland onbekend en dus zoekt de oosterbuur niet naar dit product als hij plannen maakt voor zijn vakantie.

In het samenwerkingsverband bundelen de aangesloten bedrijven de krachten om op de Duitse markt zichtbaar te worden.

Het doel van de stichting

Stichting Mijn Lievelingsplek heeft als doel de kleinschalige verblijfsrecreatie op het Zeeuwse platteland te bevorderen.

De stichting probeert dit doel te bereiken door:

  • Het promoten van de kleinschalige verblijfsrecreatie in binnen- en buitenland
  • Het uitdragen van en creëren van bewustwording met betrekking tot de kernkwaliteiten van kleinschalige recreatieverblijven
  • Het samenwerken, verbreden en delen van kennis door de aangesloten bedrijven

Voorwaarden voor aansluiting

Een ondernemer kan zich aansluiten bij de stichting als hij of zij een minicamping exploiteert in Zeeland, die voldoet aan de volgende voorwaarden. De camping moet minimaal beschikken over:

  • Maximaal 25 kampeerplaatsen
  • Een verwarmd sanitairgebouw
  • Wifi
  • 10 ampère stroom
  • Kampeerplaatsen met een grootte van minimaal 120 m2

Toetreden tot de stichting

Voor geïnteresseerden volgt een toetsing. De toelating van nieuwe bedrijven is afhankelijk van onder andere de ligging. Per regio worden slechts een beperkt aantal bedrijven toegelaten

Na goedkeuring kan men aansluiten. Nieuwe bedrijven betalen entreegeld. Na toetreding volgt een jaarlijkse financiële bijdrage. De minimale periode van aansluiting is 3 jaar.

Meld je hier aan!